Lĩnh vực hoạt động VIDEO CLIP

CỔ PHIẾU

Công ty cổ phần DIC số 4

Mã CK: DC4

Mệnh giá: 10.000 VNĐ

Giá thị trường: 12.000 VNĐ

DC4: 07/10/2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền năm 2015 (Tỷ lệ 8%)
(05/10/2016)
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/10/2016
3. Lý do và mục đích:
* Trả cổ tức bằng tiền năm 2015:
- Tỷ lệ: 8%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Thời gian thực hiện: 21/10/2016.
- Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần DIC số 4 (Địa chỉ: Số 4 đường số 6, khu đô thị Chí Linh, P. Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 21/10/2016.
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
In trang Trang trước Lên trên
Các tin khác
.