Lĩnh vực hoạt động VIDEO CLIP

CỔ PHIẾU

Công ty cổ phần DIC số 4

Mã CK: DC4

Mệnh giá: 10.000 VNĐ

Giá thị trường: 12.000 VNĐ

Công ty cổ phần DIC Số 4 tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2018
(29/06/2018)
Sáng ngày 17/6/2018 Công ty cổ phần DIC Số 4 đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại K/s DIC Star Vũng Tàu. Đại hội đã thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS và Ban điều hành trong đó thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 trong đó : Giá trị tổng sản lượng : 450 tỷ đồng bằng 134% so với năm 2017; Doanh thu : 400 tỷ đồng bằng 157,5 % so với năm 2017; Lợi nhuận sau thuế : 12,5 tỷ đồng bằng 178,6 % so với năm 2017; Chia cổ tức cho cổ đông : từ 7÷10%/vốn điều lệ. Đại hội đã bầu HĐQT nhiệm kỳ (2018-2023) gồm các Ông: Lê Đình Thắng (CT.HĐQT), Ông Nguyễn Văn Đa, Bà Hoàng Thị Hà, Ông Võ Việt Trung và Ông Trần Gia Phúc.
In trang Trang trước Lên trên
Các tin khác
KHỞI CÔNG DỰ ÁN KHU BIỆT THỰ DU LỊCH SINH THÁI BIỂN LĂNG CÔ SPA RESORT (19/09/2019)
DC4 : Hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 290 tỷ đồng. (19/09/2019)
Công ty cổ phần DIC số 4 được giao làm Tổng thầu dự án Khu biệt thự Du lịch sinh thái Biển Lăng Cô Resort. (27/08/2019)
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018 BẰNG CỔ PHIẾU (04/05/2019)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4 (29/03/2019)
Công ty cổ phần DIC số 4 trúng thầu thi công 2 công trình mới tại Bà Rịa Vũng Tàu. (14/08/2018)
Công ty cổ phần DIC Số 4 chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (29/06/2018)
DC4 Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (24/04/2018)
DC4 : Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018 để trình đại hội cổ đông 2018 (24/04/2018)
DC4 : Hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng (24/04/2018)
 «« «  1 2 3 ... 8 9 10  » »» 
.