Lĩnh vực hoạt động VIDEO CLIP

CỔ PHIẾU

Công ty cổ phần DIC số 4

Mã CK: DC4

Mệnh giá: 10.000 VNĐ

Giá thị trường: 10.000 VNĐ

Công ty cổ phần DIC số 4 trúng thầu thi công 2 công trình mới tại Bà Rịa Vũng Tàu. (14/08/2018)
Ngày 02 tháng 8 năm 2018 Công ty Cổ phần DIC Số 4 ký hợp đồng số 02/HĐXD.KA-DIC4 nhận thầu công trình Khách sạn 4 * Kiều Anh Ocean View Hotel hạng mục phần thân tại 69-69A Thùy Vân – Phường 2 – Thành phố Vũng Tàu với giá trị hợp đồng là 42.800.000.000 đồng do Doanh nghiệp Tư nhân Khách sạn Kiều Anh làm chủ đầu tư. Cũng trong tháng 8 năm 2018 công ty ký hợp đồng với Công ty CP TM Du lịch Tân Thành để nhận thầu và triển khai thi công 20 căn biệt thự thuộc dự án THE LONG HẢI tại Thị trấn Phước Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với giá trị 24.310.000.000 đồng. Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2018 công ty nhận thầu 5 công trình và hạng mục công trình với tổng giá trị hợp đồng là 354.300.000.000 đồng.
Công ty cổ phần DIC Số 4 chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (29/06/2018)
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo :
Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần DIC số 4
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2018
Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu.
Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
Thời gian thanh toán: 06/08/2018.
Công ty cổ phần DIC Số 4 tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2018 (29/06/2018)
Sáng ngày 17/6/2018 Công ty cổ phần DIC Số 4 đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại K/s DIC Star Vũng Tàu. Đại hội đã thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS và Ban điều hành trong đó thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 trong đó : Giá trị tổng sản lượng : 450 tỷ đồng bằng 134% so với năm 2017; Doanh thu : 400 tỷ đồng bằng 157,5 % so với năm 2017; Lợi nhuận sau thuế : 12,5 tỷ đồng bằng 178,6 % so với năm 2017; Chia cổ tức cho cổ đông : từ 7÷10%/vốn điều lệ. Đại hội đã bầu HĐQT nhiệm kỳ (2018-2023) gồm các Ông: Lê Đình Thắng (CT.HĐQT), Ông Nguyễn Văn Đa, Bà Hoàng Thị Hà, Ông Võ Việt Trung và Ông Trần Gia Phúc.
DC4 Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (24/04/2018)
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/5/2018

Ngày tổ chức : 8h00 Chủ nhật ngày 17/6/2018
Địa điểm tổ chức : Khách sạn DIc Star - 169 Thuỳ Vân - TP.Vũng Tàu.
Nội dung đại hội : Quý cổ đông xem tài liệu tại đường dẫn http://dic4.vn/quan-he-co-dong/bao-cao.html
DC4 : Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018 để trình đại hội cổ đông 2018 (24/04/2018)
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Giá trị tổng sản lượng : 450 tỷ đồng bằng 134% so với năm 2017
- Doanh thu KH : 400 tỷ đồng bằng 157,7 % so với năm 2017
- Lợi nhuận sau thuế : 12,5 tỷ đồng bằng 178,6 % so với năm 2017

• Vốn điều lệ năm 2018 là : 110.000.000.000 đồng.
DC4 : Hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng (24/04/2018)
Thông báo chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016, Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH, Phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu (22/11/2017)
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng:
- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần DIC số 4
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2017
1.Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu.Tỷ lệ thực hiện: 20:1, tương đương 5%
2. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.Tỷ lệ thực hiện: 20:1, tương đương 5%
3. Thực hiện quyền mua CP do phát hành CP chào bán cho cổ đông hiện hữu. Giá phát hành : 10.000 đồng/CP. Tỷ lệ 1:1,5
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 25/12/2017.
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 02/01/2018.
Công ty cổ phần DIC Số 4 thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (22/11/2017)
GCN đăng ký chào bán cổ phiếu số 76 /GCN-UBCK do Chủ tịch UNCKNN cấp ngày 14/11/2017)
(1) Phát hành CP để chi trả cổ tức năm 2016: 275.603 cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (tương ứng 5%)
(2) Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 275.603 cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (tương ứng 5%)
(3) Phát hành CP chào bán cho cổ đông hiện hữu : 8.268.091 cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện: 1:1,5
- Ngày đăng ký cuối cùng : 30/11/2017
- Thời hạn nhận đăng ký và nộp tiền :11/12/2017-02/01/2018
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua :11/12/2017-25/12/2017
* Quý cổ đông xem thông tin cụ thể tại mục : QUAN HỆ CỔ ĐÔNG


Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (09/03/2017)
Thời gian : 8h 30 Ngày 18/03/2017 (sáng thứ 7)
Địa điểm : Khách sạn Capsaint Jacques Vũng Tàu, 169 Thùy Vân - TP.Vũng Tàu
Thành phần tham dự : Các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 16/02/2017
Quý cổ đông nhận thư mời và tài liệu tại địa chỉ : http://dic4.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong.html
DC4 : Lợi nhuận sau thuế năm 2016 tăng 71,3% so với năm 2015 (09/03/2017)
HĐQT Công ty cổ phần DIC số 4 vừa tổ chức phiên họp thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 trong đó Lợi nhuận sau thuế đạt 6,825 tỷ đồng, bằng 103,4% kế hoạch và tăng 71,3% so với năm 2015.

Tổng doanh thu năm 2016 là 219,6 tỷ đồng bằng 86,5% so với thực hiện năm 2015. Doanh thu năm 2016 thấp hơn năm 2015 là do một số dự án lớn như Chung cư Gateway dãn tiến độ sang năm 2017.

HĐQT thông qua mức chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2016 là 10% để trình tại ĐHCĐ 2017.

HĐQT cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau :

+ Giá trị tổng sản lượng : 400 tỷ đồng, tăng 35,6% so với thực hiện năm 2016.
+ Tổng doanh thu : 310 tỷ đồng, tăng 41,2% so với năm 2016.
+ Lợi nhuận trước thuế : 11 tỷ đồng, tăng trưởng 25,6 % so với năm 2016.
+ Lợi nhuận sau thuế : 8,5 tỷ đồng, tăng trưởng 24,5 % so với năm 2016.
+ Chia cổ tức cho cổ đông : từ 5÷10%/vốn điều lệ.
 «« «  1 2 3 4 5 6 7 8 9  » »» 
.