Lĩnh vực hoạt động VIDEO CLIP

CỔ PHIẾU

Công ty cổ phần DIC số 4

Mã CK: DC4

Mệnh giá: 10.000 VNĐ

Giá thị trường: 10.000 VNĐ

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
(22/06/2010)
Kể từ ngày 7/6/2010 Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần DIC số 4 là Ông Lê Đình Thắng - chức danh Tổng giám đốc.
In trang Trang trước Lên trên
Các tin khác
.