Lĩnh vực hoạt động VIDEO CLIP

CỔ PHIẾU

Công ty cổ phần DIC số 4

Mã CK: DC4

Mệnh giá: 10.000 VNĐ

Giá thị trường: 12.000 VNĐ

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(29/01/2019)
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC số 4
- Mã chứng khoán: DC4
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2019
- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: 8 giờ 00 Thứ bảy, ngày 30/03/2019
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn DIC Star – Số 169 Thùy Vân, Phường 8, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
Trân trọng thông báo./.
In trang Trang trước Lên trên
Các tin khác
.