Lĩnh vực hoạt động VIDEO CLIP

CỔ PHIẾU

Công ty cổ phần DIC số 4

Mã CK: DC4

Mệnh giá: 10.000 VNĐ

Giá thị trường: 12.000 VNĐ

DC4 : Thông báo điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2011 xuống 8 tỷ đồng
(03/11/2011)
Ngày 31/10/2011 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC số 4 đã tổ chức phiên họp thứ 26 nhiệm kỳ 2 (2008-2012) và ra nghị quyết số 156 /NQ-HÑQT điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2011, trong đó giảm lợi nhuận sau thuế kế hoạch từ 10 tỷ đồng xuống 8 tỷ đồng tương đương mức giảm 20%.

Lý do điều chỉnh kế hoạch : Năm 2011 tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn trong đó lãi suất ngân hàng, giá cả hàng hóa và tình hình lạm phát tăng cao. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công xây lắp do đó chịu tác động rất lớn bởi giá cả hầu hết các vật tư, thiết bị đầu vào đều tăng cao cùng với đó là biến động của chi phí nhân công. Một số công trình do chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh thi công bị dãn tiến độ như Công trình Đại học Tài chính Marketting, Chung cư Trịnh Đình Trọng dẫn đến việc tạm ứng cũng như thanh toán vốn thi công gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra hoạt động sản xuất cửa nhựa lõi thép Vinawindow của Công ty phụ thuộc nhiều vào vật liệu nhập khẩu từ nước ngoài cũng chịu tác động lớn do biến động của tỷ giá giữa đồng tiền Việt Nam và đồng đô la Mỹ.

Trước những khó khăn trên để đảm bảo cho việc ổn định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011, giảm áp lực về kế hoạch lợi nhuận đồng thời đảm bảo mục tiêu phát triển ổn định cho những năm tiếp theo. Ban điều hành Công ty đã trình Hội đồng quản trị đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2011 và được Hội đồng quản trị thông qua. Tuy nhiên về chỉ tiêu giá trị sản lượng và doanh thu Công ty vẫn giữ nguyên kế hoạch là 260 tỷ đồng tổng sản lượng và 190 tỷ đồng tổng doanh thu.
In trang Trang trước Lên trên
Các tin khác
.